eten

ERC KONSULTATSIOONI OÜ

ERC Konsultatsiooni OÜ on Eesti kapitalil põhinev 1993 aastal asutatud konsultatsiooni firma. Pakume oma klientidele kõrgetasemelist teede- ja liikluse alast konsultatsiooni. Meie konsultandid omavad pikaajalist töökogemust oma erialal nii Eestis kui ka mujal maailmas. ERC Konsultatsiooni OÜ-l on ärisuhted ja kontaktid mitmete erinevate Eesti ja rahvusvaheliste firmadega, konsultantidega ja ekspertidega.

Tegevusalad

 • Teede- ja liiklusalased uuringud ja arendustööd
 • Teekatte seisukorra mõõtmine
 • Teekatte seisukorra analüüsid
 • Teekatte seisukorra mõõtevahendite müük ja vahendamine
 • Teede- ja tänavate projekti-, programmi- ja strateegilised analüüsid
 • RAMS (Road Asset Management System)
 • Sildade seisukord, BMS
 • Teehoiukavade koostamine
 • Tasuvusanalüüsid, HDM-4
 • Teedeala rahastustaotluste koostamine
 • Liiklusloenduse teostamine ja andmete analüüs
 • Liiklusuuringute ja – prognoosi teostamine
 • Kergliiklusteede vajaduse hindamine
 • Liiklusohutus
 • Liiklusohutusaudit
 • Liiklusohutuse inspekteerimine
 • Projektijuhtimine ja konsultatsioon