eten

HETKEL TÖÖS

 

VALMINUD UURIMISTÖÖD

Tasuvus-, finants- ja riskianalüüsid
 • Riigi tugimaantee nr. 59 Pärnu – Tori km 5,993-12,143 rekonstrueerimise põhiprojekti tasuvus-, finants- ja riskianalüüs. ERC/15/2017
 • Põhimaantee nr 10 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare teelõigu Kõmsi-Virtsu (km 56.4-65.0) rekonstrueerimise põhiprojekti tasuvus-, finants- ja riskianalüüs ja ÜF rahastustaotluse koostamine. ERC/4/2017
 • Kõrvalmaantee nr 13114 Kalma-Mustvee teelõigu km 4,9-7,2 põhiprojekti eeltasuvusanalüüs. ERC/10/2016
 • Tugimaantee nr 36 Jõgeva-Aravete teelõigu km 33,7-38,9 põhiprojekti eeltasuvusanalüüs. ERC/9/2016
 • Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla teelõigu Ääsmäe-Kohatu (km 28.0-37.0) rekonstrueerimise põhiprojekti tasuvus-, finants- ja riskianalüüs. ERC/2/2016
 • Tartu idapoolse ringtee 3. ehitusala ehitamise tasuvus-, finants- ja riskianalüüs ning ÜKF rahastustaotluse E osa täitmine. ERC/14/2015
 • Põhimaantee nr 3 (E264) Jõhvi-Tartu-Valga teelõigu Vapramäe-Elva (km 156,2-159,4) rekonstrueerimise tehnilise projekti tasuvus-, finants- ja riskianalüüs. ERC/1/2015
 • Põhimaantee nr 8 Tallinn-Paldiski teelõigu km 24,7-29,5 Keila-Valkse rekonstrueerimise tasuvus-, finants- ja riskianalüüs. ERC/17/2014
 • Põhimaantee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Tartu läänepoolse ümbersõidu I ehitusala rekonstrueerimistööde tasuvus-, finants- ja riskianalüüs. ERC/15/2014
 • Riigimaantee nr 8 Tallinn-Paldiski teelõigu km 18,789-24,931 Kiia-Keila rekonstrueerimise tasuvus-, finants- ja riskianalüüs. ERC/14/2014
 • Põhimaantee nr 3 (E264) Jõhvi-Tartu-Valga teelõigu Aiamaa-Vapramäe (km 146,6-156,2) rekonstrueerimise tasuvus-, finants- ja riskianalüüs. ERC/13/2014
 • Põhimaantee nr 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru, Türi linna lõigu km 75,6-78,7 ja Särevere sildade koos pealesõitudega km 74,7-75,6 ehituse tasuvus-, finants- ja riskianalüüs. ERC/12/2014
 • Põhimaantee nr 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru, Roosna-Alliku-Ahula lõigu (km 110,8-120,7) rekonstrueerimise tasuvus-, finants- ja riskianalüüs. ERC/11/2014
 • Põhimaantee nr 3 Jõhvi-Tartu-Valga teelõigu km 109,6-118,9 Igavere-Kobratu remondi tehnilise projekti tasuvus-, finants- ja riskianalüüs. ERC/10/2014
 • Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Tatra-Otepää ristmiku remondi tehnilise projekti tasuvus-, finants- ja riskianalüüs. ERC/5/2014
 • Põhimaantee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Tartu läänepoolse ümbersõidu I ehitusala rekonstrueerimise korrigeeritud tehnilise projekti tasuvus-, finants- ja riskianalüüs. ERC/3/2014
 • Põhimaantee nr 8 Tallinn-Paldiski teelõigu km 18,789-24,931 Kiia-Keila remondi tehnilise projekti tasuvus-, finants- ja riskianalüüs. ERC/2/2014
 • Riigimaantee nr 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru teelõigu km 75,715-78,749 Särevere-Türi remondi tehnilise projekti tasuvus-, finants- ja riskianalüüs. ERC/1/2014
 • Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Tatra-Otepää ristmiku remondi tehnilise projekti tasuvusanalüüs. ERC/2/2013
 • Maantee nr 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru km 110,8-120,7 Roosna-Alliku – Ahula teelõigu eeltasuvusanalüüs. 2012
 • Maantee nr 21 Rakvere-Luige teelõigu Venevere-Pärniku-Ulvi eeltasuvusanalüüs. II etapp km 53,6-62,1 Pärniku-Ulvi. ERC/7-2/2012
 • Maantee nr 21 Rakvere-Luige teelõigu Venevere-Pärniku-Ulvi eeltasuvusanalüüs. I etapp km 44,6-53,6 Venevere-Pärniku. ERC/7-1/2012
Rahastustaotluste koostamine
 • Põhimaantee nr 8 Tallinn-Paldiski teelõigu km 24,7-29,5 Keila-Valkse rekonstrueerimise ÜKF rahastustaotluse korrigeerimine.
 • Riigimaantee nr 8 Tallinn-Paldiski teelõigu km 18,789-24,931 Kiia-Keila rekonstrueerimise ÜKF rahastustaotlus korrigeerimine.
 • Põhimaantee nr 3 (E264) Jõhvi-Tartu-Valga teelõigu Aiamaa-Vapramäe (km 146,6-156,2) rekonstrueerimise ÜKF rahastustaotlus.
 • Põhimaantee nr 3 Jõhvi-Tartu-Valga teelõigu km 109,6-118,9 Igavere-Kobratu remondi ÜKF rahastustaotlus.
 • Põhimaantee nr 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru, Türi linna lõigu km 75,6-78,7 ja Särevere sildade koos pealesõitudega km 74,7-75,6 ehituse ÜKF rahastustaotlus.
 • Põhimaantee nr 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru, Roosna-Alliku-Ahula lõigu (km 110,8-120,7) rekonstrueerimise ÜKF rahastustaotlus.
 • Riigimaantee nr 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru teelõigu km 75,715-78,749 Särevere-Türi remondi tehniliseprojekti muudatuse ÜKF rahastustaotlus.
Teekatte seisukorra alased uuringud
 • Paide linna teede ja tänavate teekatete seisukorra hindamine. ERC/23/2017
 • Kruuskattega tee vs pinnatud kruusatee kuluarvestus HDM-4 tarkvara baasil. ERC/17/2017
 • Kõrvalmaantee nr 11343 Kanama tee katendi projekti aruanne. ERC/13/2017
 • Kõrvalmaantee nr 11343 Kanama tee geotehniline uuring. ERC/12/2017
 • Riigitee 15 Tallinna-Rapla-Türi km 97,27 vajumi maaradari uuring. ERC/11/2017
 • IRI-arv ja mõõtmise metoodika ning mõõtmisega seotud probleemidest uutel pinnatud teekatetel. ERC/19/2016
 • Teekatte haardeliste omaduste võrdlusuuring. ERC/8/2014
 • Teekatte tekstuuri mõõtmisandmete kasutamise meetodid ja andmete piirväärtused. ERC/6/2012
Teekatte seisukorra mõõtmised
 • Teekattemärgistuse valguspeegelduvuse mobiilne mõõtmine riigi põhimaanteedel. ERC/18/2017
 • Tee nr 11115 Kurna-Tuhala teelõigu km 12-20 FWD mõõtmised.
 • Roadroid seadme teekatte tasasuse (IRI) mõõtmise komponendi kalibreerimise juhend. ERC/5/2015
 • Roadroid mõõteseadme võrdlus ja kontroll teekattel tasasuse (IRI) kontrollmõõtmiste teostamiseks. ERC/3/2015
 • Teekatte tekstuuri mõõtmine haardeteguri ja tekstuuri võrdlusteelõikudel. ERC/7/2014
Teekatte seisukorra mõõtmisvahendite kontroll ja võrdlus
 • Greenwood LaserProf ja Profilograph mõõteseadmete võrdlus ja kontroll teekattel tasasuse (IRI ja IRI4) ning makrotekstuuri (MPD) vastuvõtumõõtmiste teostamiseks. ERC/8/2017
 • Roadroid mõõteseadme võrdlus ja kontroll teekattel tasasuse (IRI) kontrollmõõtmiste teostamiseks. ERC/1/2017
 • LaserProf mõõteseadme võrdlus ja kontroll teekattel tasasuse (IRI) vastuvõtu  mõõtmiste teostamiseks. ERC/9/2015
 • Roadroid mõõteseadme võrdlus ja kontroll teekattel tasasuse (IRI) kontrollmõõtmiste teostamiseks. ERC/3/2015
 • Teekatte tekstuuri mõõtmine haardeteguri ja tekstuuri võrdlusteelõikudel. ERC/7/2014
 • Teekatte tasasuse (IRI ja IRI4) ja tekstuuri (MPD) võrdlusmõõtmised AS Teede Tehnokeskuse mõõteseadmele. ERC/16/2014Teekatte tasasuse mõõtmisseadmete GWPG ja LM võrdlus Soomes. ERC/5/2012
 • Mõõteseadme Roobas_Roadmaster võrdlus. ERC/3/2012
 • Mõõteseadme Laser Texture Meter LTM-1 võrdlus. ERC/2/2012
 • Mõõteseadme LaserMaster võrdlus. ERC/1/2012
Liiklusloendus ja – analüüsid
 • Paide linna liiklussageduse loendus ja ristmiku uuring. ERC/27/2017
 • Põhimaantee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 170.0-174.4 Kärevere-Kardla lõigule möödasõidualade ehituse põhiprojekt. Liiklusuuring. ERC/16/2017
 • Tugimaantee 69 Võru – Kuigatsi – Tõrva km 9,410-22,070 asuva Varese – Vaabina lõigu rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine. Liiklusuuring ja kergliiklejate prognoos. ERC/19/2017
 • Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa ja põhimaantee nr 3 (E264) Jõhvi-Tartu-Valga ristumise eksperthinnang.
 • Riigitee nr 11250 Viimsi-Randvere km 10,3 Riiasöödi ristmiku põhiprojekt. Liiklusuuring. ERC/32/2017
 • Liiklusloenduse tulemused 2016.aastal. ERC/2/2017
 • Liiklusloenduse tegemine kergliiklusteedel 2016. ERC/18/2016
 • Liiklusloenduse tulemused 2016.aastal. II etapp. ERC/13/2016
 • Liiklusloenduse tulemused 2016.aastal. I etapp. ERC/5/2016
 • Liiklusloenduse tulemused 2015 aastal. ERC/1/2016
 • Liiklusloenduse tulemused 2015 aastal II etapp. ERC/11/2015
 • Liiklusloenduse tulemused 2015 aastal I etapp. ERC/6/2015
 • Liiklusloenduse tulemused 2014 aastal. ERC/2/2015
 • Liiklusloenduse tulemused 2014 aastal II etapp. ERC/18/2014
 • Liiklusloenduse tulemused 2014 aastal I etapp. ERC/6/2014
 • Liiklusloenduse tulemused 2013 aastal. ERC/4/2014
 • Liiklusloenduse tulemused 2013 aastal. Vahearuanded.
Liiklusohutuse alased uuringud
 • Ida-Viru põhiprojektide liiklusohutuse auditeerimine. ERC/9/2017; ERC/24/2017; ERC/29/2017
 • Riigiteede nr 11, 11125 ja 11152 põhiprojektide liiklusohutuse auditeerimine. ERC/14/2017; ERC/10/2017; ERC/26/2017
 • Põhimaantee 1 (E20) Tallinn–Narva ja Sillamäe sadama raudtee kahetasandilise ristmiku ehituse liiklusohutuse auditeerimine. ERC/20/2017
 • Riigitee 11125 põhiprojekti liiklusohutuse auditeerimine . ERC/10/2017
 • Riigitee 11 põhiprojekti liiklusohutuse auditeerimine. ERC/14/2017
 • Rahvusvahelise põhimaantee 1 (E20) Tallinn-Narva liiklusohutusele avalduva mõju hindamiseks seoses Kuusalu tee 50 kinnistu tankla alternatiivsete lahendusvariantidega. ERC/7/2017
 • Rahvusvahelise põhimaantee 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla liiklusohutusele avalduva mõju hindamine põhimaantee ristumiskohas km 139,915. ERC/6/2017
 • Põhimaantee 1 (E20) Tallinn–Narva km 185,7 – 187,0 projektlahenduse alternatiivi liiklusohutuse hinnang. ERC/5/2017
 • Riigi kõrvalmaantee nr 11173 Vasalemma jaama tee km 0-1,403 koos jalg- ja jalgrattateega põhiprojekti liiklusohutuse auditeerimine. ERC/17/2016
 • Liiklusohutusauditi teostamine põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Tartu ümbersõidu V ehitusalal pärast liiklusele avamist. ERC/16/2016
 • Riigi põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 37-42 Kernu ümbersõidu põhiprojekti liiklusohutuse auditeerimine. ERC/15/2016
 • Riigiteede nr 4 km 30–80, nr 5 km 100-150 ja nr 39 km 50-100  lõikudel kehtestatud suurima lubatud sõidukiiruse piirangute analüüs ja eksperthinnangu andmine. ERC/8/2016
 • Tugimaantee nr 90 teelõigu Soohara-Karisilla (km 11.295-34.216) rekonstrueerimise tehnilise projekti ekspertiisi koostamine. ERC/3/2016
 • Valga linna ajaloolise linnakeskuse detailplaneeringuga seotud liikluskorralduse analüüs. ERC/15/2015
 • Altläbisõidukõrguste mõõtmine riigimaanteedel. ERC/13/2015
 • E67 Tallinn-Pärnu-Ikla riigitee lõigu km 123-134 (Pärnu ümbersõit) sõidukiiruste ja seisuaegade monitooring. ERC/10/2015
 • Riigimaantee nr 11392 Suurupi tee km 0,0-4,705 kergliikluse prognoosimine.  ERC/8/2015
 • Lubatud suurima sõidukiiruse diferentseerimine Eesti asulavälistel teedel. II etapi aruanne. ERC/19/2014
 • Lubatud sõidukiiruse diferentseerimine Eesti asulavälistel teedel. I etapi aruanne. ERC/9/2014
 • Keskmise kiiruse mõõtmisel põhineva automaatse liiklusjärelevalve kasutamise uuring. ERC/1/2013
Muud uuringud
 • Tugimaantee nr 91 Narva – Narva-Jõesuu – Hiiemetsa ja kõrvalmaantee nr 13212 Kudruküla – Puhkova ristmiku eskiisi hinnang. ERC/9/2017
 • Uuring Tallinna ringtee liiklusjuhtimise lahenduse väljatöötamiseks. ERC/30/2017
 • Optimaalse teekonstruktsiooni koostamise metoodika väljatöötamine. II etapp. ERC/25/2017
 • Kunda linna Jaama tn rekonstrueerimistööde põhjendus. ERC/31/2017
 • Uuendatud THK aastateks 2014-2020 varustuskindluse mahtude uuring ERC/3/2017
 • Teadus- ja arendustöö “Optimaalse tee konstruktsiooni koostamise metoodika väljatöötamise I etapp”. ERC/14/2016
 • Study on the effectiveness and on the improvements of the Central Baltic transport Project “Smart E67 Ex-Ante and Ex-Post evaluation”. ERC/12/2016
 • Are valla teehoiukava koostamine. ERC/11/2016
 • Tori valla teehoiukava koostamine. ERC/7/2016
 • Püsiloenduspunktide liikluskoosseisu ja kiiruse uuring. ERC/6/2016
 • Maaradariga uuringu teostamine riigiteel 2 Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa km 170 – 175. ERC/4/2016
 • Uuring ehitusmaavarade varustuskindlusest Maanteeameti objektidele, II etapp.  ERC/7/2015
 • Teadus- ja arendustöö “Ristmikel nihkekindlate katendite väljatöötamine”. ERC 12/2015

 

 

AVALDATUD ARTIKLID

 

KONVERENTSI ETTEKANDED