eten

ACTIVE PROJECTS

 

COMPLETED PROJECTS

Cost-benefit, financial and risk analysis
 • Tartu idapoolse ringtee 3. ehitusala ehitamise tasuvus-, finants- ja riskianalüüs ning ÜKF rahastustaotluse E osa täitmine. ERC/14/2015
 • Põhimaantee nr 3 (E264) Jõhvi-Tartu-Valga teelõigu Vapramäe-Elva (km 156,2-159,4) rekonstrueerimise tehnilise projekti tasuvus-, finants- ja riskianalüüs. ERC/1/2015
 • Põhimaantee nr 8 Tallinn-Paldiski teelõigu km 24,7-29,5 Keila-Valkse rekonstrueerimise tasuvus-, finants- ja riskianalüüs. ERC/17/2014
 • Põhimaantee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Tartu läänepoolse ümbersõidu I ehitusala rekonstrueerimistööde tasuvus-, finants- ja riskianalüüs. ERC/15/2014
 • Riigimaantee nr 8 Tallinn-Paldiski teelõigu km 18,789-24,931 Kiia-Keila rekonstrueerimise tasuvus-, finants- ja riskianalüüs. ERC/14/2014
 • Põhimaantee nr 3 (E264) Jõhvi-Tartu-Valga teelõigu Aiamaa-Vapramäe (km 146,6-156,2) rekonstrueerimise tasuvus-, finants- ja riskianalüüs. ERC/13/2014
 • Põhimaantee nr 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru, Türi linna lõigu km 75,6-78,7 ja Särevere sildade koos pealesõitudega km 74,7-75,6 ehituse tasuvus-, finants- ja riskianalüüs. ERC/12/2014
 • Põhimaantee nr 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru, Roosna-Alliku-Ahula lõigu (km 110,8-120,7) rekonstrueerimise tasuvus-, finants- ja riskianalüüs. ERC/11/2014
 • Põhimaantee nr 3 Jõhvi-Tartu-Valga teelõigu km 109,6-118,9 Igavere-Kobratu remondi tehnilise projekti tasuvus-, finants- ja riskianalüüs. ERC/10/2014
 • Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Tatra-Otepää ristmiku remondi tehnilise projekti tasuvus-, finants- ja riskianalüüs. ERC/5/2014
 • Põhimaantee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Tartu läänepoolse ümbersõidu I ehitusala rekonstrueerimise korrigeeritud tehnilise projekti tasuvus-, finants- ja riskianalüüs. ERC/3/2014
 • Põhimaantee nr 8 Tallinn-Paldiski teelõigu km 18,789-24,931 Kiia-Keila remondi tehnilise projekti tasuvus-, finants- ja riskianalüüs. ERC/2/2014
 • Riigimaantee nr 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru teelõigu km 75,715-78,749 Särevere-Türi remondi tehnilise projekti tasuvus-, finants- ja riskianalüüs. ERC/1/2014
 • Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Tatra-Otepää ristmiku remondi tehnilise projekti tasuvusanalüüs. ERC/2/2013
 • Maantee nr 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru km 110,8-120,7 Roosna-Alliku – Ahula teelõigu eeltasuvusanalüüs. 2012
 • Maantee nr 21 Rakvere-Luige teelõigu Venevere-Pärniku-Ulvi eeltasuvusanalüüs. II etapp km 53,6-62,1 Pärniku-Ulvi. ERC/7-2/2012
 • Maantee nr 21 Rakvere-Luige teelõigu Venevere-Pärniku-Ulvi eeltasuvusanalüüs. I etapp km 44,6-53,6 Venevere-Pärniku. ERC/7-1/2012
Funding applications
 • Põhimaantee nr 8 Tallinn-Paldiski teelõigu km 24,7-29,5 Keila-Valkse rekonstrueerimise ÜKF rahastustaotluse korrigeerimine.
 • Riigimaantee nr 8 Tallinn-Paldiski teelõigu km 18,789-24,931 Kiia-Keila rekonstrueerimise ÜKF rahastustaotlus korrigeerimine.
 • Põhimaantee nr 3 (E264) Jõhvi-Tartu-Valga teelõigu Aiamaa-Vapramäe (km 146,6-156,2) rekonstrueerimise ÜKF rahastustaotlus.
 • Põhimaantee nr 3 Jõhvi-Tartu-Valga teelõigu km 109,6-118,9 Igavere-Kobratu remondi ÜKF rahastustaotlus.
 • Põhimaantee nr 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru, Türi linna lõigu km 75,6-78,7 ja Särevere sildade koos pealesõitudega km 74,7-75,6 ehituse ÜKF rahastustaotlus.
 • Põhimaantee nr 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru, Roosna-Alliku-Ahula lõigu (km 110,8-120,7) rekonstrueerimise ÜKF rahastustaotlus.
 • Riigimaantee nr 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru teelõigu km 75,715-78,749 Särevere-Türi remondi tehniliseprojekti muudatuse ÜKF rahastustaotlus.
Pavement condition related studies
 • Teekatte haardeliste omaduste võrdlusuuring. ERC/8/2014
 • Teekatte tekstuuri mõõtmisandmete kasutamise meetodid ja andmete piirväärtused. ERC/6/2012
Pavement condition measurements
 • Roadroid seadme teekatte tasasuse (IRI) mõõtmise komponendi kalibreerimise juhend. ERC/5/2015
 • Roadroid mõõteseadme võrdlus ja kontroll teekattel tasasuse (IRI) kontrollmõõtmiste teostamiseks. ERC/3/2015
 • Teekatte tekstuuri mõõtmine haardeteguri ja tekstuuri võrdlusteelõikudel. ERC/7/2014
Quality control and assurance of pavement condition measurement devices
 • LaserProf mõõteseadme võrdlus ja kontroll teekattel tasasse (IRI) vastuvõtu mõõtmiste teostamiseks. ERC/9/2015
 • Roadroid mõõteseadme võrdlus ja kontroll teekattel tasasuse (IRI) kontrollmõõtmiste teostamiseks. ERC/3/2015
 • Teekatte tekstuuri mõõtmine haardeteguri ja tekstuuri võrdlusteelõikudel. ERC/7/2014
 • Teekatte tasasuse (IRI ja IRI4) ja tekstuuri (MPD) võrdlusmõõtmised AS Teede Tehnokeskuse mõõteseadmele. ERC/16/2014Teekatte tasasuse mõõtmisseadmete GWPG ja LM võrdlus Soomes. ERC/5/2012
 • Mõõteseadme Roobas_Roadmaster võrdlus. ERC/3/2012
 • Mõõteseadme Laser Texture Meter LTM-1 võrdlus. ERC/2/2012
 • Mõõteseadme LaserMaster võrdlus. ERC/1/2012
Traffic counting and traffic analysis
 • Liiklusloenduse tulemused 2015 aastal. ERC/1/2016
 • Liiklusloenduse tulemused 2015 aastal II etapp. ERC/11/2015
 • Liiklusloenduse tulemused 2015 aastal I etapp. ERC/6/2015
 • Liiklusloenduse tulemused 2014 aastal. ERC/2/2015
 • Liiklusloenduse tulemused 2014 aastal II etapp. ERC/18/2014
 • Liiklusloenduse tulemused 2014 aastal I etapp. ERC/6/2014
 • Liiklusloenduse tulemused 2013 aastal. ERC/4/2014
 • Liiklusloenduse tulemused 2013 aastal. Vahearuanded.
Traffic safety studies
 • Valga linna ajaloolise linnakeskuse detailplaneeringuga seotud liikluskorralduse analüüs. ERC/15/2015
 • Altläbisõidukõrguste mõõtmine riigimaanteedel. ERC/13/2015
 • E67 Tallinn-Pärnu-Ikla riigitee lõigu km 123-134 (Pärnu ümbersõit) sõidukiiruste ja seisuaegade monitooring. ERC/10/2015
 • Riigimaantee nr 11392 Suurupi tee km 0,0-4,705 kergliikluse prognoosimine.  ERC/8/2015
 • Lubatud suurima sõidukiiruse diferentseerimine Eesti asulavälistel teedel. II etapi aruanne. ERC/19/2014
 • Lubatud sõidukiiruse diferentseerimine Eesti asulavälistel teedel. I etapi aruanne. ERC/9/2014
 • Keskmise kiiruse mõõtmisel põhineva automaatse liiklusjärelevalve kasutamise uuring. ERC/1/2013
Other studies
 • Teadus- ja arendustöö “Ristmikel nihkekindlate katendite väljatöötamine”. ERC/12/2015
 • Uuring ehitusmaavarade varustuskindlusest Maanteeameti objektidele, II etapp.  ERC/7/2015
 • Teekatte tasasuse mõõtmine kruusateede katselõikudel 2015-2016 aastal

 

 

PUBLISHED ARTICLES

 

CONFERENCE PRESENTATIONS