eten

TIIT KAAL

Chairman of the Board/Consultant
Phone: +372 526 9894
E-mail: tiit.kaal@ercc.ee
Skype: tiit.kaal

Education and work experience:

 • Tallinn University of Technology – Faculty of Civil Engineering, Road Engineering (M.Sc), 1990
 • Accredited highway engineer
 • ~20 year work experience in Technical Center of Estonian Roads Ltd (field of activity: pavement condition measurements and analysis, IRI, IFI, FWD, RUT, GPR, PMS, HDM-4, ROWV, traffic counting)
 • June 2010 – April 2015 Individual Consultant/DCS/Project Manager in the IBRD financed project „Collection of Road Condition and Inventory Data for Azerbaijan“
 • From March 2012 – ERC Consulting Ltd. Chairman of the Board/Consultant

LUULE KAAL

Consultant
Phone: +372 509 3693
E-mail: luule.kaal@ercc.ee
Skype: luule.kaal

Education and work experience:

 • Tallinn University of Technology – Faculty of Civil Engineering, Road Engineering (M.Sc), 1990
 • ~18 year work experience in Technical Center of Estonian Roads Ltd (field of activity: project management, traffic data analysis, road and traffic related research studies)
 • From September 2012 –  Tallinn University of Technology, Department of Road Engineering, lecturer of Transport Engineering (subjects: Urban Traffic; Traffic Engineering and Road Safety; Transportation Surveys and Forecasting)
 • From June 2013 – ERC Consulting Ltd. Consultant
Tiit’s previous studies
 • Töötlemata ümarpuidu veoks eriveona vajaliku muldkehade läbikülmumise ilmastikutingimuste ja erinevate teede kandevõime seose uuring. 2011
 • Maantee nr. 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru teelõigu Kadrina-Rakvere km 160,26-171,54 eeltasuvusanalüüs. 2011
 • Riigimaanteede strateegiline analüüs 2011 aastal. Lõpparuanne. 2011
 • Muldkehade läbikülmumise, ilmastikutingimuste ja erinevate teede kandevõime seoste uuringuteks vajalike seadmete – Percostation mõõtejaam ja 6 vertikaalset temperatuuriandurit – ostmine ja paigaldamine. 2011
 • Sildade ülevaatus väljatöötatud BMS alusel aastatel 2010-2013; 2010 aasta tööd. 2010
  Mnt nr 32 Jõhvi-Vasknarva teelõigu Rausvere-Kuremäe km 8,4-21,4 eeltasuvusanalüüs. 2010
 • Mnt nr 65 Võru-Räpina teelõigu Võru-Veriora tasuvusanalüüs. 2010
 • Mnt nr 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru km 172,5-179,2 (Rakvere ringtee) eeltasuvusanalüüs. 2010
 • Keila silla kandevõime hindamine. 2010
 • Teekatendi üksikute kihtide elastsusmoodulite mõõtmine ja nende alusel kandevõime parameetrite välja töötamine. 2010
 • Teekonstruktsiooni kandevõime ajas muutumise jälgimine 2010.a
 • Ida Regionaalse Maanteeameti kattega riigimaanteede EPMS ja HDM-4 analüüs seisuga 01.01.2010
 • Tallinna magistraal-jaotustänavate teekatete seisukord 2010.a
 • Liiklusloenduse tulemused 2009. aastal.
 • Põhimaantee nr. 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa teelõikude km 27 (Aruvalla) kuni km 86 (Tarbja) ja km 90 (Mäo) kuni km 179 (Tiksoja) liiklusohutuse inspekteerimine. 200
 • E20 Valgejõe-Rõmeda teelõikude km 50,3-79,0 ehitus ja remont. Tasuvusanalüüs, riskianalüüs ja finantsanalüüs. 2009
 • Maantee nr. 65 Võru-Räpina teelõigu Võru (km 2,1)-Veriora (km 26,0) eeltasuvus- ja tasuvusarvutus.  2009
 • Mnt nr 32 Jõhvi-Vasknarva eeltasuvusarvutus. 2009
 • Mnt nr 23 Rakvere-Haljala eeltasuvusarvutus. 2009
 • Mnt nr 15 Tallinn-Rapla-Türi teelõigu Tagadi-Rapla tasuvusarvutus. 2009
 • Tallinna magistraal-põhitänavate teekatete seisukord 2009.a .
 • Liiklusloenduse tulemused 2008. aastal.
 • Rajatiste läbipääsuavade kõrguste mõõtmine. 2008
 • Liiklusloendus Kagu Teedevalitsuse kõrvalmaanteedel 2008.a.
 • Liiklusloendus Pärnu Teedevalitsuse kõrvalmaanteedel 2008.a.
 • Liiklusloendus Saarte Teedevalitsuse Hiiu maakonna kõrvalmaanteedel 2008.a.
 • Kattega riigimaanteede taastusremondi vajadus EPMS-i põhjal Kagu Teedevalitsuse halduspiirkonnas. 2008
 • Pindamisobjektide valik 2009.a. Kagu Teedevalitsuses. 2008
 • Economic Cost-Benefit Analysis of the Vaida-Aruvalla section. 2008
 • Mnt nr 15 Tallinn-Rapla-Türi teelõigu Raudalu-Tagadi tasuvusarvutus. 2008
 • Economic Cost-Benefit Analysis of the Jõhvi-Tartu-Valga road; section 1 Rannapungerja-Lohusuu, section 2-1 Raja bypass, section 2 Raja-Kääpa, section 3 Kobratu-Tartu, section 4 Kõrveküla-Tartu, section 5 Ametmäe-Valga, section 6 Transpordi street. 2008
 • Eesti-Läti piiriülese koostööprogrammi raames ehitatavad teed: Eesti pool mnt nr 54 Karksi=Nuia-Lilli km 0,0-16,9; Läti pool mnt nr P017 Valmiera-Rujiena-Eesti piir km 48,0-55,8; Tasuvusanalüüs. 2008
 • Teekatendi üksikute kihtide elastsusmoodulite mõõtmine ja nende alusel kandevõime parameetrite välja töötamine. Lõpparuanne. AS Teede Tehnokeskus/TTÜ Teedeinstituut. 2008
 • Tallinna magistraal-jaotustänavate teekatete seisukord 2008.a.
 • Tallinna linna sildade ja viaduktide üldülevaatus BMS analüüsist lähtuvalt. 2008
 • Liiklusloenduse tulemused 2007. aastal.
 • Liiklusloendus Kagu Teedevalitsuse kõrvalmaanteedel Võru maakonnas 2007.a.
 • Liiklusloendus Kagu Teedevalitsuse kõrvalmaanteedel Valga maakonnas 2007.a.
 • Liiklusloendus Kagu Teedevalitsuse kõrvalmaanteedel Põlva maakonnas. 2007
 • Pindamisobjektide valik 2008.a. Kagu Teedevalitsuses. 2007
 • Ülemiste liiklussõlme ehitamise ja Peterburi tee rekonstrueerimise eelprojekti koostamine. Tasuvusanalüüs. Finantseerimisvõimaluste analüüs. Tehniline ja majanduslik teostatavusuuring. 2007
 • Põhimaantee nr. 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru km 181,8-184,3 Rakvere-Sõmeru lõigu eelprojekti koostamine. Tasuvusanalüüs. 2007
 • Economic Cost-Benefit Analysis of the Tallinn-Narva road; section 1 Maardu-Kuusalu, section 2 Kuusalu-Valgejõe. 2007
 • Maantee nr. 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa asulasiseste teelõikude kiiruste monitooring 2007.a.
 • Tallinna magistraal-põhitänavate teekatete seisukord 2007.a.
 • Võru linna teede ja tänavate teekatete seisukord 2007.a.
 • Valga linna teede ja tänavate teekatete seisukord 2007.a.
 • Pärnu linna teede ja tänavate teekatete seisukord 2007.a.
 • Narva linna teede ja tänavate teekatete seisukord 2007.a.
 • Kergliiklusteede vajalikkus ja planeerimine Põltsamaa (4P) piirkonda. 2007
 • Sõidutee roopa sügavuse mõõtmistulemuste kasutamine. 2007
 • Tallinna linna Tehnika tänava ja Filtri tee ühendustee tasuvusarvutus. 2006
 • Jõhvi tööstuspargi juurdepääsutee tasuvusarvutus. 2006
 • Haapsalu linna ja Uuemõisa aleviku ümbersõidutee tasuvusarvutus. 2006
 • Tallinna magistraal-jaotustänavate teekatete seisukord 2006.a.
 • Tartu linna teede ja tänavate teekatete seisukord 2006.a.
 • Kiviõli teede ja tänavate teekatete seisukord 2006.a.
 • Teekasutaja kulude sõltuvus teekatte seisukorra näitajatest. 2005
 • Tallinna magistraal-põhitänavate katete seisukord 2005.a.
 • Expertise of economic and financial evaluation of Väo-Maardu design no 1. 2004
 • Teostatavusuuring Rakvere põhjapoolse ringtee rajamise võimaluste selgitamiseks. 2004
 • Teekatte seisukorra parameetrite arengu suunad Tallinna teedel ja tänavatel. 2004
 • Tallinna juurdepääsuteede katete seisukord 2004.a.
 • Expertise of economic and financial evaluation of Väo-Maardu design no 1. 2004
 • Rekonstrueerimistööde tasuvusarvutus mnt nr. 11174 Paldiski-Padise. 2004
 • Teekatete talvised haardelised omadused. Kokkuvõte 2004.a. toimunud ELTRIP-mõõturite kalibreerimisüritustest. 2004
 • Taastusremondi tasuvusarvutus. Mnt. nr. 48 Tartu-Viljandi Jõesuu-Oiu, km 36,8-48,4; Oiu-Tänassilma, km 48,4-58,8. 2003
 • Rekonstrueerimistööde tasuvusarvutus. Tartu linn, Narva maantee, Kruusamäe tn-Orava tn. 2003
 • Economic Cost-Benefit Analysis; section 1 Rannapungerja-Lohusuu, section 2 Raja-Kääpa, section 3 Kobratu-Tartu, section 4 Kõrveküla-Tartu. 2003
 • Economic Cost-Benefit Analysis of the Tallinn-Narva road; section 1 Kiiu-Kuusalu, section 3 Kuusalu-Liiapeksi, section 4 Kemba-Valgejõe. 2003
 • Kokkuvõte 2003.a. teostatud teekonstruktsiooni kandevõime mõõtmiste tulemustest Tallinna teedel ja tänavatel. 2003
 • Tallinna magistraal-jaotustänavate teekatete seisukord 2003.a.
 • Eksperthinnang Tallinna teede ja tänavate konstruktsioonide vastavusest liikluskoormusele. 2003
 • Teekatete talviste haardeliste omaduste mõõtmise süsteemi väljatöötamine. Etapp V. 2003
 • Teekatete talviste haardeliste omaduste mõõtmise süsteemi väljatöötamine. Etapp IV. 2003
 • Teekattel esineva roopa sügavuse mõõteseadme Roobas_Roadmaster kalibreerimine. 2003
 • Teekatete haardeliste omaduste võrdlusmõõtmised seadmega ROAR Lääne-Viru mk. teedel ning maanteel nr. 11390 Tallinn-Rannamõisa-Klooga=Ranna. 2003
 • Teekatete talviste haardeliste omaduste mõõtmise süsteemi väljatöötamine. Etapp III. 2003
 • Teekatete talviste haardeliste omaduste mõõtmise süsteemi väljatöötamine. Etapid I ja II. 2003
 • Teekattel esinevate defektide inventeerimisjuhend. 2003
 • Eesti riigimaanteede katete seisukord 2002 aastal. 2003
 • Kattega riigimaanteede taastusremondi vajadus EPMS-i põhjal seisuga 01.01.03.
 • Tallinna magistraal-põhitänavate teekatete seisukord 2002.a.
 • Tallinna teede ja tänavate teekatete seisukord juunis 2002.a.
 • Kattega riigimaanteede taastusremondi vajadus EPMS-i põhjal seisuga 01.01.02.
 • Eesti riigimaanteede katete seisukord 2001.aastal. 2002
 • Teekattel esineva roopa kuju, asukoha ja tegeliku sügavuse määramine ning saadud tulemuste võrdlus seadme Roobas_Roadmaster mõõtmistulemustega. 2002
 • Teekatte seisukorra andmete mõõtmine Tallinna teedel ja tänavatel seisuga august 2001.
 • 1995-2000 aastal ehitatud katete seisukorra analüüs. Lõpparuanne. 2001
 • Eesti kattega riigimaanteede seisukorra analüüs EPMS-iga. Seisuga 01.08.2001.a.
 • Andmebaas 1995-2000 a. ehitatud katete ja nende seisundi kohta. 2001
 • Eesti kattega riigimaanteede strateegiline analüüs 2001 HDM4-ga.
 • Eesti riigimaanteede katete seisukord 2000.a.
 • Eesti kattega riigimaanteede seisukorra analüüs EPMS-iga. Seisuga 01.02.2001.a.
 • The Strategic PMS Analysis for the Estonian Paved Network. 2000
 • Eesti põhi- ja tugimaanteede katete seisukorra analüüs PMS-iga. Seisuga 01.06.2000.a.
 • Eesti kattega riigimaanteede strateegiline analüüs PMS-iga 2000.a.
 • Eesti riigimaanteede katete seisukord 1999.a.
 • Eesti kattega riigimaanteede strateegiline analüüs PMS-iga. 1999.a.
 • Eesti põhi- ja tugimaanteede katete seisukorra analüüs PMS-ga. Seisuga 01.11.99.a.
 • Eesti põhi- ja tugimaanteede katete seisukorra analüüs PMS-ga. Seisuga 01.06.99.a.
 • Eesti riigimaanteede katete seisukord 1998.a.
 • Eesti riigimaanteede katete seisukord 1997.a.
 • Eesti põhi-, tugi- ja kohalike teede katete seisukord 1995.a.
 • Eesti-Soome-Eesti Tie- ja liikennealan sanasto; Teede- ja liikluse alane sõnastik. 1993
 • Eesti Vabariigi põhi- ja tugimaanteede katete vanus. III osa. 1993
 • Eesti Vabariigi põhi- ja tugimaanteede katete vanus. I ja II osa. 1993
Luule’s previous studies
 • 2012. aasta liiklusloenduse tulemused. 2013
 • Liikluskäitumise monitooring 2012. 2012
 • 2011. aasta liiklusloenduse tulemused. 2012
 • Riigimaanteede strateegiline analüüs 2011.aastal. 2011
 • 2010.a asta liiklusloenduse tulemused. 2011
 • Mnt nr 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna teelõigu km 2,612-36,8 ja mnt nr 11410 Kiia-Vääna-Viti teelõigu km 0,0-13,5 liiklusohutuse inspekteerimine. 2010
 • 2009. aasta liiklusloenduse tulemused. 2010
 • Põlevkiviaheraine kasutusvõimaluste uurimine tee muldkeha ehitamisel. 2009-2012
 • Statsionaarsete kiiruskaamerate mõju hinnang sõidukiirustele. 2009
 • Põhimaantee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa teelõikude km 27 (Aruvalla) kuni km 86 (Tarbja) ja km 90 (Mäo) kuni km 179 (Tiksoja) liiklusohutuse inspekteerimine. 2009
 • Graniitkillustiku kui kohaliku ehitusmaterjali kasutusvõimalused, lubjakivi asendusväärtuse eksperthinnang. 2009
 • 2008. aasta liiklusloenduse tulemused. 2009
 • Liiklusõnnetuste koondumiskohtade väljaselgitamine ja nende ohutustamise programmi koostamine. 2008
 • Kunda Nordic Tsemendi klinkritolmu kasutusvõimalused teedeehituses. 2008
 • Tallinn-Narva mnt Väo-Maardu teelõigu süvendamine paekihti. 2008
 • 2007. aasta liiklusloenduse tulemused. 2008
 • Kergliiklusteede vajadus ja nende planeerimine Põltsamaa (4P) piirkonda. 2007
 • Sõidutee roopa sügavuse mõõtmistulemuste kasutamine. 2007
 • Kiiruste automaatkontrolli arendusvariandid. 2006-2007
 • Liikluse rahustamise tehniliste vahendite analüüs ja soovituste täpsustamine nende kasutamiseks. 2005
 • Ülevaade kinnisvara hindamismetoodikatest. Riigimaanteede põhivarana hindamise metoodikad Eesti lähiregioonides. 2005
 • Vanade rehvide taaskasutamise võimalusi. 2002